• schema – (מיוונית) – תבנית או דפוס שעוזר לארגן מקבץ מרובה ומורכב של גירויים או חוויות.
  • ניתן לחשוב על סכמה כשיעור שלמדנו מוקדם בחיים.
  •  דרך אחרת לחשוב על סכמה היא לחשוב עליה כעל "פילטר" דרכו עוברים גירויים וחוויות שונות, כך שמה שעובר את הסינון  נכנס לתוך העולם הפנימי כשהוא מסודר ומאורגן בהתאם לאותו פילטר מקורי.
  • לדוגמא: בחורה אשר נושאת בקרבה סכמה של נטישה עלולה לפספס עדויות לכך שהבחור שאיתו היא יוצאת שמח ונהנה ב"דייט" ובמקום זאת עלולה לשים לב ולזכור רק עדויות לכך שהוא לא נהנה, עדויות אשר תומכות ומאששות את השיעור הקשה אשר למדה מוקדם בחייה: בסופו של דבר לא ירצו להישאר איתי.
  • כך, ניתן לראות כי מצד אחד, התועלת של סכמה היא בהיותה מעין 'קיצור דרך' לתהליכי זיכרון, שימור ועיבוד של מידע מורכב ומצד שני,  המחירים של סכמות שליליות הם קשים ומכאיבים שכן הללו הופכים את החיים בהווה להמשך ישיר של החסכים שהיו חלק מהעבר.