סכמות בלתי-מסתגלות נוצרות כאשר צרכים רגשיים ראשוניים לא מקבלים מענה הולם או לא מקבלים מענה כלל בילדות.

כמו 'שיעורים קשים' על עצמנו ועל העולם, סכמות אלה ממשיכות לכוון ולהנחות את התפיסות וההתנהלות שלנו בעולם והן עלולות לפגוע בתפקוד במידה ניכרת.

ישנם 3 מצבים עיקריים בילדות שיכולים להיות גורמים אפשריים להיווצרותן של סכמות בלתי-מסתגלות:

מצבים בהם יש "פחות מדי מדבר טוב"-

חוויות של מחסור בהזנה וטיפוח, ביציבות, ביטחון, הבנה ואהבה ותנאים של הזנחה פיזית ו/או נפשית

מצבים בהם יש "יותר מדי מדבר טוב"-

 חוויות של פינוק-יתר, חוסר-אוטונומיה ונפרדות, לקות בגבולות-עצמי וביכולת לשליטה עצמית

 מצבים טראומתיים של התעללות או פגיעה-

חוויות פגיעות, כאב ופחד מתמיד מפני סכנה