• המונח מצב-עצמי מתייחס למצב הרגשי, לסכמות ולדרכי ההתמודדות הפעילים בזמן נתון, אצל אדם מסוים.
  • בניגוד לסכמה, שמעידה על תכונה יציבה, מצב-עצמי מתאר היבט דינאמי ומשתנה בתפקוד האדם.
  • עבור כל אדם, בזמן נתון מסוים ישנו מצב-עצמי בולט מסוים אשר מכווין ושולט על התנהגותו.
  • כאשר אנשים מצויים במצב עצמי מסוים, הם נוטים לפרש ולהגיב לעולם סביבם באופן ייחודי וספציפי.
  • לדוגמא: כאשר האדם נמצא במצב עצמי "כנוע", הוא עשוי למצוא עצמו מתנהג באופן צייתני ומרצה כלפי אנשים אחרים. הוא עלול להסכים לבקשות שאינן לרוחו פשוט משום שבאותו רגע הוא במצב-העצמי הכנוע שלו. אותו אדם בדיוק עשוי להימצא, בזמן אחר, במצב עצמי שונה לחלוטין: מצב עצמי מתנשא ותוקפני. במצב כזה הוא עלול לסרב מראש לכל בקשה מתוך עמדה של זלזול והקטנה של האחרים. אלו כמובן דוגמאות לשני מצבי עצמי אפשריים בלבד, בעוד שאצל אנשים שונים פעילים בזמנים שונים מצבי-עצמי רבים ושונים.
  • כחלק מטיפול בסכמה תרפיה, המטפל והמטופל מתבוננים ומזהים ביחד מצבי-עצמי שונים, ובוחנים את השפעותיהם על תפקודו של האדם במקומות שונים בחייו.