סכמה-תרפיה מגדירה 5 מקבצים של צרכים רגשיים מרכזיים:

 

  1. הצורך בהתקשרות בטוחה לאחרים (באלה נכללים: צורך בביטחון, ביציבות, בהזנה וטיפוח ובקבלה)
  2.  צורך באוטונומיה, מסוגלות-עצמית וחוויה פנימית מגובשת של זהות
  3. צורך לבטא באופן חופשי צרכים ורגשות
  4.  צורך בספונטניות ובמשחק
  5.  צורך בגבולות מציאותיים ובשליטה-עצמית
  • צרכים מרכזיים אלו הם אוניברסליים ובו-בזמן קיימים הבדלים בין-אישיים בין ילד לילד במידת הדומיננטיות של כל צורך.
  • המידה בה הצרכים הרגשיים  של כל ילד נענים תלויה בשילוב מורכב בין אישיותו ומזגו של הילד לבין הסביבה שבה הוא גדל ודפוס האישיות של דמויות הטיפול העיקריות שלו.
  • המודל של סכמה תרפיה מניח שאדם בריא מבחינה פסיכולוגית הוא אדם שיכול באופן מותאם ויעיל להביא למילוי של צרכיו הרגשיים, לאורך חייו.
  • לכן, 'מטרת-העל' של הטיפול בסכמה תרפיה היא לסייע למטופל/ת למצוא דרכים מסתגלות, רציפות ומיטיבות למילויים של הצרכים הרגשיים, דבר אשר יאפשר השגת מטרות החיים החשובות.
  • אל עבר 'מטרת-על' זו מכוונות כל ההתערבויות הטיפוליות של סכמה תרפיה.