לכולנו יש צרכים…

• כולנו נולדים עם צרכים רגשיים שמלווים אותנו לאורך כל החיים. למשל: צורך בביטחון, קבלה, ביטוי עצמי וכו'.

• כאשר הסביבה מצליחה לספק את הצרכים שלנו בילדות באופן הולם, אנחנו לומדים שיעור חשוב (סכמה) על העולם ועל עצמנו.

• וכך בעצם סכמות נוצרות – אלו הם שיעורים חשובים שלמדנו לאורך החיים על עצמנו ועל אנשים אחרים.

לדוגמה, ילדה קטנה נבהלת ובוכה ואחד מהוריה ניגש אליה כדי להרגיעה ולנחם אותה. כשמצבים אלה קורים פעם אחר פעם והילדה מקבלת ברוב הפעמים את המענה הרגשי לו היא זקוקה, סביר שאותה ילדה תפתח סכמה חיובית חשובה: "לאחרים איכפת ממני ואני יכולה לסמוך עליהם שיעזרו לי בשעת מצוקה"

לקריאה נוספת על צרכים רגשיים

 

  

 

אבל מה קורה כשהצרכים לא מסופקים?

• כשהצרכים הרגשיים שלנו אינם מסופקים בצורה טובה בילדותנו, אנחנו לומדים שיעורים קשים על העולם וגם על עצמנו.

 

לדוגמה, ילדה שנבהלה ובוכה ופעם אחר פעם אף אחד לא ניגש להרגיע אותה, תגיע למסקנה ש"אני לא מעניינת אף אחד ואין טעם לסמוך על אחרים שיעזרו לי." אלו בעצם שתי סכמות שליליות שהילדה מפתחת: אחת על עצמה ("אני לא מעניינת אף אחד"), והשנייה על אחרים ("אני לא יכולה לסמוך על אחרים שיעזרו לי") .

  • בילדות, סכמות אלו היו מתאימות ואפילו מועילות: כאשר הילדה חשבה בהתאם לסכמות הללו שאין טעם לסמוך על אחרים שיעזרו לה.
  •  באופן טבעי, היא הפסיקה לפנות לאחרים בבקשה לעזרה. בדרך זו, היא שמרה על עצמה מפני אכזבות ופגיעות נוספות.

• אבל, בבגרות לסכמות השליליות הללו יש השפעות קשות (ולכן הן נקראות "סכמות בלתי-מסתגלות"): בחיינו הבוגרים אנחנו נוטים להמשיך ולהתנהג בהתאם לשיעורים הקשים שלמדנו בילדותנו על אף שהמציאות כבר איננה כפי שהייתה. במצב זה, הסכמות השליליות שנוצרו כאשר היינו ילדים ומפריעות לנו לסמוך ולהעריך את עצמנו ואת הקרובים אלינו.

 כאשר אותה ילדה שלמדה "אני לא יכולה לסמוך על אחרים" תגדל להיות אדם מבוגר, יהיה לה קשה לסמוך על האנשים הקרובים אליה. היא לא תאמין שאנשים יהיו שם בשבילה, ואולי אפילו יהיה לה קשה לסמוך על בן-הזוג שלה.

• במקרים אחרים, אותה אישה שפיתחה סכמה ש"אני לא יכולה לסמוך על הקרובים אליי" עלולה לפתח קשרים בדיוק עם אנשים אשר יוכיחו לה בהתנהגותם שוב ושוב שהשיעור הקשה שלמדה הוא באמת נכון.

 אותה אישה שפיתחה סכמה של "אני לא יכולה לסמוך על אחרים" עלולה לבחור בתור בן-זוג אדם מרוחק ולא זמין מבחינה רגשית, אדם אשר בהתנהגותו יוכיח ויאשש עבורה שהסכמה השלילית היא נכונה.

לקריאה נוספת על סכמות שליליות והשפעתן

 

כיצד סכמה תרפיה יכולה לסייע לי?

• הצעד הראשון בטיפול בגישת סכמה תרפיה הוא להבין מהן אותן  סכמות שליליות שהתפתחו אצל המטופל/ת בעברו כאשר הצרכים הרגשיים המרכזיים שלו לא קיבלו מענה הולם.

• בסכמה תרפיה המטפלים נוכחים, אקטיביים ומדברים בגובה העיניים.

• אנו, המטפלים בסכמה תרפיה, מאמינים שרק על ידי שיתוף פעולה הדדי מתאפשר למטופל/ת למצוא את הדרך הנכונה והייחודית עבורם לשינוי אמיתי בחיים.

 בפועל, המטפל/ת והמטופל/ת עובדים ביחד על מנת ליצור "מפת דרכים" של הסכמות הבלתי-מסתגלות ושל מצבי-העצמי  –  מפה אשר תכוון את מהלך הטיפול והדגשים בהם הטיפול יתרכז.

•  מטפלים בגישת הסכמה תרפיה לא מסתפקים רק בהבנת הסכמות: ארגז כלים מקצועי ומגוון משמש את המטפל/ת כדי לחולל שינוי עמוק בסכמות: כלים קוגניטיביים, דינאמיים, חווייתיים והתנהגותיים,  

• ההבנה הטיפולית העומדת בבסיס גישת הסכמה תרפיה היא שהתמודדות ושינוי של הסכמות מאפשרים ביסוס תחושת זהות חיובית, פיתוח קשרים בינאישיים, רומנטיים ומקצועיים יציבים ומוצלחים ויצירה של תחושת סיפוק כללית מהחיים.

לקריאה נוספת על מרכיבי הגישה